Përveç përfaqësuesve të komunës, morën pjesë edhe Rifat Jashari e Bekim Jashari e qindra qytetarë.

Zbulimi i saj vjen në ditën kur Kosova bën 16 vjet nga shpallja e Pavarësisë.